Fomularz konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 Gminy Miasto Augustów

Ogłoszenie Burmistrza Augustowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyników głosowania na projekty zadań zgłoszonych w ramach Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

 

ZADANIA ZGŁOSZONE DO AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017

 1. Bez progów i barier - biblioteka dostępna dla niepełnosprawnych
  Zadanie zakłada modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w stanowiska ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz sprzęt pozwalający w pełni korzystać z biblioteki i jej zasobów osobom starszym, niedowidzącym i niewidomym, mającym kłopoty z narządem ruchu.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 29.862,00 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 2. Augustów Miasto Przyjazne Motocyklom - Miejsce Obsługi Motocyklistów
  Zadanie zakłada wykonanie: 2 wiat, miejsca na ognisko, 4 ławek, toalety, tablicy informacyjnej oraz mapy.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 35.000,00 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Za zgodą wnioskodawcy zostało zmienione miejsce realizacji zadania na działkę nr 778, zakres zadania obejmie wykonanie parkingu oraz dojazdu, montażu tablicy informacyjnej z mapą.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 3. Bezpłatny internet w przestrzeni publicznej
  Celem zadania jest udostępnienie bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom i turystom, przebywającym na terenie naszego miasta. Urządzenia Hot-Spot zainstalowane byłyby w dwóch lokalizacjach: budynek Centrum Informacji Turystycznej oraz budynek amfiteatru.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 25.000,00 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zgłoszone zadanie nie obejmowało kosztu zgłoszenia wniosku do UKE.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 4. Wieża dla jerzyków
  Zadanie polega na wykonaniu wieży lęgowej dla ptaków - jerzyków w wyznaczonym punkcie miasta. Pojedynczy jerzyk chwyta około 10 tys. komarów, meszek i innych owadów latających dziennie. Jerzyki – gnieżdżące się licznie w wieży będą chronić mieszkańców przed uciążliwymi owadami latającymi w okresie letnim.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 49.800,00 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zakładane zadanie dotyczy wieży bez instalacji fotowoltaicznej.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 5. Plac Zabaw - Złota Rybka
  Zadanie zakłada powstanie przy amfiteatrze nowoczesnego placu zabaw z poliuretanową nawierzchnią wraz z ogrodzeniem. Wyposażeniem placu zabaw byłyby: karuzela, huśtawka, zjeżdżalnie, mini park rozrywki.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 280.000,00 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 6. Lodowisko miejskie
  Zadanie polega na zakupie sztucznego lodowiska z niezbędnym osprzętem, które byłoby rozkładane i użytkowane w okresie zimowym.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 299.825,80 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 7. Zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń na ulicy Rybackiej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  Zadanie polega na zakupie i montażu 2 urządzeń do poprawy kondycji i wzmocnienia organizmu – usytuowane na świeżym powietrzu. Dostępność do urządzeń umożliwi ścieżka wykonana z kostki brukowej.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 19.908,37 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 8. Miejsca łączące pokolenia
  Zadanie polega na wybudowaniu wiaty z oraz montażu ławeczek i 2 stołów wyposażonych w szachownice i inne plansze do gier.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 17.050,00 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Brak.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 

Lista zadań odrzuconych:

 

 1. Kolorowe jarmarki
  Zadanie polega na wykonaniu 12 przenośnych stoisk handlowych, które byłyby wykorzystywane jako punkty handlowe przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą oraz dużymi imprezami lokalnymi ogólnodostępnych. Stoiska mają być przeznaczone do sprzedaży rękodzieła i wyrobów regionalnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 60.000,00 zł
  Uwagi Zespół ds. Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego: Zadanie odrzucone z powodu braku miejsca do przechowywania konstrukcji poza sezonem, wysokie koszty bieżącego utrzymania, transportu, montażu i demontażu przy przemieszczaniu stoisk.

  Więcej informacji kliknij tutaj

 2. Promocja Miasta poprzez sport - zakup sprzętu do sekcji kajakowej i nart wodnych AKS Sparta
  Zadanie polega na zakupie sprzętu dla sekcji kajakowej w postaci: kajak jedynka treningowa, kajak jedynka startowa, kajak dwójka startowa oraz zakup dwóch par nart wodnych.
  - szacunkowy koszt zadania podany przez pomysłodawcę: 45.000,00 zł
  Uzasadnienie: Brak powszechnej dostępności sprzętu dla mieszkańców, zadanie skierowane wyłącznie do sekcji kajakowej oraz nart wodnych AKS Sparta Augustów. Ideą budżetu obywatelskiego jest powszechny dostęp mieszkańców do realizowanych inwestycji.

  Więcej informacji kliknij tutaj

Jak wziąć udział w ABO 2017?

 1. Zgłoś swój pomysł, na co przeznaczyć max. 300 tys. zł z budżetu miasta. SprawdĽ, ile będzie kosztować Twój projekt - potrzebny jest szacunkowy kosztorys. Dowiedz się, czy grunt, gdzie chcesz realizować projekt, jest własnością Miasta Augustowa. ZdobądĽ wizualizację swojego pomysłu.
  • SprawdĽ, ile będzie kosztować Twój projekt – potrzebny jest szacunkowy kosztorys.
  • Dowiedz się, czy grunt, gdzie chcesz realizować projekt, jest własnością Miasta Augustowa.
  • ZdobądĽ wizualizację swojego pomysłu.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zbierz min. 25 podpisów od mieszkańców Augustowa.
 3. Złóż formularz z podpisami do 22 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, wyślij pocztą na adres ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub prześlij elektronicznie rejestrując się na stronie www.zmieniamy.augustow.pl.
 4. Trzymaj kciuki za swój projekt, aby pomyślnie przeszedł weryfikację formalno-prawną (do 17 listopada 2016 r.).
 5. Głosuj! Wybierz jeden projekt – ze wszystkich poddanych pod głosowanie. Wybierać można będzie poprzez stronę www.zmieniamy.augustow.pl lub osobiście, za pośrednictwem kart do głosowania w dn. 05-19 grudnia 2016 r. Głosować mogą augustowianie powyżej 16. roku życia.
 6. Przyglądaj się, jak realizujemy zwycięskie projekty w 2017 r.!

Czym jest budżet obywatelski i dlaczego trafił do Augustowa ?

Augustowski Budżet Obywatelski to nic innego jak proces konsultacji i demokratyczny sposób podejmowania decyzji przez wszystkich mieszkańców, na co zostaną wydane pieniądze z miejskiego budżetu. To właśnie mieszkańcy będą decydować, czy ich podatki zostaną przeznaczone namodernizację budynku lub boiska, remont chodnika lub oświetlenia ulicznego, budowę ścieżki rowerowej, a może powstanie nowego placu zabaw. Lista propozycji do zgłaszania na 2017 rok została zawężona do projektów inwestycyjnych, tzw. twardych wydatków majątkowych (zakupy środków trwałych, których wartość przekracza kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok).

Budżet obywatelski daje augustowianom realny wpływ na lokalną rzeczywistość. Każdy pomysł na usprawnienie działania miasta może zostać zrealizowany - jedynymi warunkami są wartość projektu (nie może być wyższa niż 300 tys. zł) oraz lokalizacja (zadanie musi być realizowane na gruntach stanowiących mienie miasta).

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w 1989 r. w brazylijskim Porto Alegre. Na gruncie polskim pionierem był Sopot, który po raz pierwszy zaprosił mieszkańców do współdecydowania o przeznaczeniu miejskich pieniędzy w 2011 r. Z danych Fundacji im. Stefana Batorego wynika, że w Polsce na koniec 2013 roku przynajmniej 72 miasta podjęły decyzję o powstaniu budżetu obywatelskiego - w tej chwili jest ich z pewnością dużo, dużo więcej. Najwyższa pora, aby przyjazne mieszkańcom procedury demokratyczne wprowadzone zostały także w Augustowie.

Chcemy, aby to augustowianie zadecydowali o przeznaczeniu części miejskiego budżetu. W drugiej edycji budżetu obywatelskiego pod powszechne głosowanie poddajemy 300 tys. zł.

HARMONOGRAM AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • 11 lipca - 25 lipca 2016 r.
 • - akcja informacyjna konsultacji - kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,
 • 26 lipca – 22 września 2016 r.
 • - składanie przez mieszkańców Augustowa formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcia podpisami min. 25 mieszkańców miasta,
 • od 23 września do 17 listopada 2016 r.
 • - proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu,
 • od 18 listopada do 04 grudnia 2016 r.
 • - kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,
 • od 05 do 19 grudnia 2016 r.
 • - jawne i powszechne głosowanie mieszkańców Augustowa powyżej 16. roku życia w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,
 • do 23 grudnia 2016 r.
 • - ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

x