Jak wziąć udział w ABO 2018?

 1. Zgłoś swój pomysł, na co przeznaczyć max. 400 tys. zł z budżetu miasta. Sprawdź, ile będzie kosztować Twój projekt - potrzebny jest szacunkowy kosztorys. Dowiedz się, czy grunt, gdzie chcesz realizować projekt, jest własnościź Miasta Augustowa. Projekty do ABO 2018 może składać osoba fizyczna, która w chwili jego złożenia ukończyła 16 rok życia i zamieszkuje na terenia Miasta Augustowa.
  • Zdobźdź wizualizację swojego pomysłu.
  • Sprawdź, ile będzie kosztować Twój projekt – potrzebny jest szacunkowy kosztorys.
  • Dowiedz się, czy grunt, gdzie chcesz realizować projekt, jest własnościź Miasta Augustowa.
  • Zdobźdź wizualizację swojego pomysłu.
 2. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zbierz min. 25 podpisów od mieszkańców Augustowa.
 3. Złóż formularz z podpisami do 19 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie, wyślij pocztź na adres ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub prześlij elektronicznie rejestrujźc się na stronie www.zmieniamy.augustow.pl.
 4. Trzymaj kciuki za swój projekt, aby pomyślnie przeszedł weryfikację formalno-prawnź (do 23 października 2017 r.).
 5. Głosuj! Wybierz jeden projekt – ze wszystkich poddanych pod głosowanie. Wybierać można będzie poprzez stronę www.zmieniamy.augustow.pl lub osobiście, za pośrednictwem kart do głosowania w dn. 8-24 listopada 2017 r. Głosować mogź augustowianie powyżej 16. roku życia.
 6. Przyglźdaj się, jak realizujemy zwycięskie projekty w 2018 r.!

Czym jest budżet obywatelski i dlaczego trafił do Augustowa?

Augustowski Budżet Obywatelski to nic innego jak proces konsultacji i demokratyczny sposób podejmowania decyzji przez wszystkich mieszkańców, na co zostanź wydane pieniźdze z miejskiego budżetu. To właśnie mieszkańcy będź decydować, czy ich podatki zostanź przeznaczone namodernizację budynku lub boiska, remont chodnika lub oświetlenia ulicznego, budowę ścieżki rowerowej, a może powstanie nowego placu zabaw. Lista propozycji do zgłaszania na 2018 rok została zawężona do projektów inwestycyjnych, tzw. twardych wydatków majźtkowych (zakupy środków trwałych, których wartość przekracza kwotę 3 500 zł, a przewidywany okres ich używania jest dłuższy niż rok).

Budżet obywatelski daje augustowianom realny wpływ na lokalnź rzeczywistość. Każdy pomysł na usprawnienie działania miasta może zostać zrealizowany - jedynymi warunkami sź wartość projektu (nie może być wyższa niż 400 tys. zł) oraz lokalizacja (zadanie musi być realizowane na gruntach stanowiźcych mienie miasta).

Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, powstał w 1989 r. w brazylijskim Porto Alegre. Na gruncie polskim pionierem był Sopot, który po raz pierwszy zaprosił mieszkańców do współdecydowania o przeznaczeniu miejskich pieniędzy w 2011 r. Z danych Fundacji im. Stefana Batorego wynika, że w Polsce na koniec 2013 roku przynajmniej 72 miasta podjęły decyzję o powstaniu budżetu obywatelskiego - w tej chwili jest ich z pewnościź dużo, dużo więcej. Najwyższa pora, aby przyjazne mieszkańcom procedury demokratyczne wprowadzone zostały także w Augustowie.

Chcemy, aby to augustowianie zadecydowali o przeznaczeniu części miejskiego budżetu. W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego pod powszechne głosowanie poddajemy 400 tys. zł.

HARMONOGRAM AUGUSTOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • 7 lipca - 18 lipca 2017 r.
 • - akcja informacyjna konsultacji - kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna majźca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,
 • 19 lipca – 19 września 2017 r.
 • - składanie przez mieszkańców Augustowa formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego wraz z listź poparcia podpisami min. 25 mieszkańców miasta,
 • od 20 września do 23 października 2017 r.
 • - proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegajźcych głosowaniu,
 • od 24 października do 7 listopada 2017 r.
 • - kampania promocyjno-informacyjna majźca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,
 • od 8 do 24 listopada 2017 r.
 • - jawne i powszechne głosowanie mieszkańców Augustowa powyżej 16. roku życia w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,
 • do 30 listopada 2017 r.
 • - ogłoszenie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

x